Tim Evropa - mreža nezavisnih eksperata

Tim Evropa Srbija je novoustanovljena mreža nacionalnih eksperata koji su specijalizovani za teme u vezi sa Evropskom unijom i profesionalno se njima bave na svakodnevnoj osnovi. Mreža je osnovana u maju 2013, nakon detaljnih diskusija izmedju ključnih učesnika procesa: tadašnje Kancelarije Vlade Srbije za evropske integracije, Delegacije EU u Republici Srbiji i organizacija civilnog društva.

Glavni cilj mreže je da informiše građane o temama u vezi sa EU, kao i o šire evropskim temama. Istorija EU, politike Evropske unije, uticaj ekonomske integracije na svakodnevni život građana samo su neke su od oblasti o kojima će članovi Tima Evropa moći da govore javnosti. Škole, nevladine organizacije, privredne komore i drugi mogu da kontaktiraju Tim Evropa Srbija i pozovu njegove članove da učestvuju na konferencijama, debatama ili održe predavanja iz oblasti za koju su specijalizovani. Izbor tema o kojima će članovi mreže govoriti zavisiće od potreba gradjana ali i od stadijuma procesa evropskih integracija Srbije.

Preko mreže Tim Evropa, građani Srbije biće informisani i o sledećim temama:

  • troškovima i koristi od članstva u EU
  • kako pronaći mogućnosti za biznis u EU
  • kako će njihova prava biti poboljšana ulaskom u EU
  • da li će nacionalni identitet biti očuvan ulaskom u EU
  • kako iskoristiti poljoprivredne fondove
  • da li će studenti moći da studiraju na fakultetima u EU
  • kako pronaći prilike za zaposlenje u EU, itd.

 

Kako bi bolje odgovorili na pitanja građana, članovi mreže izabrani su sa teritorije cele Srbije, od severa do juga i od zapada do istoka. Izazov pred kojima je mreža Tim Evropa Srbija isti je kao i u drugim zemljama – kako približiti EU građanima. Osnivanjem Tima Evropa, Srbija je napravila još jedan simboličan korak na putu ka EU. Rastući interes srpskih građana za teme u vezi sa EU, naročito za projekte podržane u okviru mnogobrojnih programa EU, bio je ključna potreba za osnivanje mreže eksperata. Iako govore o EU temama i blisko sarađuju sa Delegacijom EU u Srbiji, članovi Tima Evropa Srbija su nezavisni i javno iznose samo svoje stavove.

West_Backa North_Backa North_Banat South_Backa Central_Banat Syrmia South_Banat Belgrade Macva Kolubara Sumadija Podunavlje Branicevo Zlatibor Pomoravlje Raska Moravica Rasina Bor Zajecar Nisava Pirot Toplica Kosovska_Mitrovica Jablanica Kosovo Kosovo_Pomoravlje Pcinja Prizren Pec