Početna > Mediji > Najnovije vesti > Regionalna konferencija o unapređenju sistema javnih nabavki održana u Beogradu

Regionalna konferencija o unapređenju sistema javnih nabavki održana u Beogradu

Regionalna konferencija na temu unapređenja sistema javnih nabavki, u zajedničkoj organizaciji Delegacije Evropske unije u Srbiji i Uprave za javne nabavke Republike Srbije, održana je u ponedeljak 20. juna 2011. godine u Svečanoj sali Doma Narodne skupštine.

Na konferenciji su govorili: Božidar Đelić - potpredsednik Vlade Srbije, ambasador Vensan Dežer - Šef Delegacije EU u Srbiji, Milica Delević - direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije, Goran Radosavljević - državni sekretar u Ministarstvu finansija, Predrag Jovanović – direktor Uprave za javne nabavke, kao i istaknuti stručnjaci iz regiona: Dražen Ivanušec - direktor Centralnog tela za javne nabavke Hrvatske, Sašo Matas - direktor Agencije za javne nabavke Slovenije, Marian Lemke - viši savetnik u SIGMA, Tomaž Vesel – prvi zamenik predsednika Državne revizorske institucije Slovenije.

Učešćem svih zainteresovanih strana u sistemu javnih nabavki u Srbiji, u radu konferencije, organizatori su ostvarili dva ključna  cilja – postavljanje osnova za jedinstven sistem javnih nabavki u Srbiji i postizanje saglasnosti o ciljevima i osnovnim pravcima reforme postojećeg sistema javnih nabavki od strane svih zainteresovanih strana.

Tokom konferencije predstavljena je radna verzija dokumenta: „Strategija za unapređenje sistema javnih nabavki“ koju je, u okviru Tvining projekta koji finansira Evropska unija, pripremila ekspertska grupa sastavljena od stručnjaka iz Danske, Slovenije i Hrvatske.  

Stručnjaci iz Slovenije i Hrvatske predstavili su svoja iskustva u reformama javnih nabavki u kontekstu Pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Takođe su upoznali učesnike sa ključnim merama koje su primenjene u njihovim državama, u cilju povećanja efikasnosti javnih nabavki i suzbijanja neregularnosti.

Javne nabavke su, i u Sloveniji i u Hrvatskoj, bile ključna oblast u borbi protiv korupcije. S obzirom da su obe države, na rang listi Indeksa percepcije korupcije Transparensi internešenel, kontinuirano popravljale svoju poziciju tokom poslednjih godina, njihova iskustva mogu biti od velike pomoći Srbiji u predstojećem periodu.

U cilju podizanja efikasnosti javnih nabavki, obe zemlje su sprovodile reforme u pravcu smanjivanja formalizma u postupcima, uz uvođenje okvirnih sporazuma. Posebno su istaknuti pozitivni efekti centralizacije javnih nabavki. O konkretnim efektima centralizacije, učesnike su upoznali direktori centralnih tela za javne nabavke Hrvatske i Slovenije: Središnjeg tela za javne nabavke Hrvatske, g. Dražen Ivanušec i  direktor Agencije za javne nabavke Slovenije, g. Sašo Matas.

Centralna tela za javne nabavke imaju vodeću ulogu u razvoju, primeni i širenju elektronskih javnih nabavki u nacionalnim sistemima javnih nabavki. Takođe je istaknut značaj sertifikacije službenika za javne nabavke koji se u Hrvatskoj sprovodi već nekoliko godina, a u Sloveniji treba da započne ove godine kako bi se povećala efikasnost sprovođenja postupaka kod svih naručilaca u sistemu i smanjio rizik od grešaka koje dovode do poništavanja postupaka.

Direktor Uprave za javne nabavke Republike Srbije Predrag Jovanović, između ostalog, govorio je o značaju i planovima za sprovođenje procesa centralizacije javnih nabavki u Srbiji.

U oblasti suzbijanja neregularnosti, kao delotvorna mera pokazalo se oštro i efikasno sankcionisanje korupcije, kroz adekvatnu kaznenu politiku. Dobro funkcionisanje zaštite prava je, takođe, veoma značajan faktor u suzbijanju neregularnosti. Podizanje transparentnosti je treći stub u borbi protiv neregularnosti, a provereno delotvorne mere iz ove oblasti su: objavljivanje planiranih nabavki, jediničnih cena i negativnih referenci.

Potpredsednik Vlade Božidar Đelić istakao je spremnost  Vlade da, u najskorijem vremenu, usvoji ovaj dokument u skladu sa svojom odlučnošću i posvećenošću sveobuhvatnom, sistemskom rešavanju problema na svim nivoima sistema javnih nabavki, kao i dostizanju pune usklađenosti sa EU standardima.

Ambasador Vensan Dežer, šef delegacije EU u Srbiji, naveo je da je sfera javnih nabavki jedna od najvažnijih oblasti u ukupnom procesu evropskih integracija. One nisu samo jedan od temelja na kome počiva unutrašnje tržište Evropske unije. One su takođe i temelj sistema integriteta i odgovornosti, koji je neophodan za konsolidaciju vladavine prava i funkcionisanje demokratije. Zbog toga će javne nabavke biti jedan od ključnih delova Mišljenja koje će Evropska komisija izneti povodom zahteva Srbije za članstvo u EU, a ujedno će biti i jedna od najizazovnijih oblasti u procesu pregovaranja o članstvu.

  Direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević ocenila je da je ovaj dokument važan preduslov za efikasno sprovođenje preporuka Evropske komisije. To se, pre svega, odnosi na primene propisa u praksi, gde je, do sada, bilo najviše primedbi, a zahvaljujući tome što su sada jasno definisani zadaci i odgovornosti za svaku od institucija u sistemu javnih nabavki, lako se može pratiti ko je šta uradio.  

G. Marian Lemke, viši savetnik u SIGMA je istakao da dokument: «Strategija razvoja sistema javnih nabavki i Akcioni plan za njeno sprovođenje» mora jasno da pokaže kako će opšti, usaglašeni ciljevi biti ostvarivani, na koji način će konkretno svaka od institucija doprineti ostvarivanju tih ciljeva i u kom roku. Ovaj dokument će, usvajanjem od strane Vlade, postati obavezujući za svakog od učesnika u sistemu i na osnovu njega će moći precizno da se prati napredak u sprovođenju od strane Vlade i Evropske komisije, kao i da se utvrdi odgovornost svake od institucija u sistemu, u slučaju da planirani cilj nije ostvaren. 

Video

  • HETIP